промишленост Новини

Въведение на Висока скорост Железопътна линия Части

2019-09-25
Високоскоростните железопътни части са част от железопътната линия. Релсите, посочени тук, включват релси, траверси, свързващи части, коловози, оборудване против катерене, релсови опори и баласти.Като цялостна инженерна конструкция, високоскоростните железопътни части са положени на пътното платно и служат като водещ механизъм за експлоатация на влаковете, като пряко носят огромното налягане на подвижния състав и неговия товар. Под силата на работата на влака различните му компоненти трябва да имат достатъчна здравина и стабилност, за да гарантират, че влакът работи безопасно, гладко и без прекъсване според определената максимална скорост.