промишленост Новини

Коване Чук Характеристика

2019-09-26
Характеристика:

Коване чук е просто производствено съоръжение за коване с проста структура и добра адаптивност на процеса.


Коване чук обикновено се разделя на въздушен чук (парен чук), контра чук, електро-хидравличен чук и така нататък. Тъй като въздушният чук има характеристиките на големи вибрации и висок шум, той е подходящ за среден и малък тонаж; принципът на голям тонажен ковачен чук се заменя с оборудване като чук и електрохидравличен чук. Според целта на коване чук може да бъде разделен на безплатен ковашки чук, чук за коване на умират и т.н.