промишленост Новини

Въведение да се Коване Части

2019-09-26
Коващите части са детайли или заготовки, получени чрез коване на деформация на метална заготовка. Механичните свойства могат да бъдат променени чрез прилагане на налягане върху металната заготовка, за да се деформира.

Коващите части могат да бъдат разделени на студено коване и горещо коване според температурата на заготовката по време на обработката. Студеното коване обикновено се обработва при стайна температура, а горещото коване се обработва при температура, по-висока от температурата на прекристализация на металния слитък.