промишленост Новини

Въведение да се Коване машина

2019-09-26
Ковашка машина се отнася до машина, която използва метод на чук, за да превърне метален материал в пластмасово състояние в детайл с определена форма и размер и да промени физическите си свойства.

Ковашният чук, кован в ковачната машина, е много подобен по отношение на обработката на машината под налягане (особено ковашката преса), но като ковашки чук на първия, реакционната сила, генерирана от обработката, не се толерира от леглото, а е подкрепен от основата на корпуса. Това е коренно различно от пресата на последните.