промишленост Новини

Въведение да се Коване Die

2019-09-26
Коване Die е общ термин за формите, използвани за формообразуване на метали в горещо или студено състояние. Поради различните работни характеристики на различни машини за коване на щанци, структурата на матрицата за коване също е доста различна и има малка разлика в дизайна на матрицата.

Цялостно проектиране на Forging Die, първото съображение трябва да бъде: получаване на изковки, които отговарят на изискванията за точност на размерите и добри конструктивни характеристики, като същевременно отговарят на изискванията за производителност; второ, коването Die трябва да има достатъчна сила и дълъг живот. А производството е просто, инсталирането, настройката и поддръжката са удобни. Следователно при проектирането на Forging Die трябва да се направи цялостен анализ.